Viol 12/3

Viol 12/3 - Vårt tynneste hekle garn, for ditt fineste arbeid!